در خواست تور

ویزا آذربایجان

آسان ترین روش دریافت آنلاین ویزای الکترونیک آذربایجان مستقیم و بدون واسطه 

توجه !

اطلاعات وارد شده باید با داده های مشابه شما در گذرنامه یکسان باشد.

در غیر اینصورت،  ویزای الکترونیکی شما نامعتبر خواهد بود و امکان ثبت تغییرات در ویزا میسر نیست .
درصورت احراز سفر غیرقانونی شما پس از سال 1991 به قره باغ کوهستانی و سایر سرزمین های اشغالی جمهوری آذربایجان از سوی ارمنستان، صرف نظر از دریافت ویزا الکترونیکی، ممکن است از ورود شما به قلمرو جمهوری آذربایجان ممانعت گردد.